Grupo Juvenil Aspirante MJK

 
Ubicación: Coop. San Rafael. 

Número de miembros: 10 miembros activos. 


Actividades: 

                Reunión cada 15 días. 

                Trabajan en murales dentro de la UEPK. 

                Coro para las eucaristías.

                Participación en las actividades Diocesanas.  

                Campamentos, y campañas solidarias.  

Odoo • Texto e imagen
Odoo • Texto e imagen